F E D E R A C J A

Federacja powstała w maju 1995 r. z inicjatywy czterech organizacji związkowych komunikacji miejskiej w Polsce. Były to organizacje z Łodzi, Koszalina, Tych i Inowrocławia, a pierwszym jej przewodniczącym został kolega Ryszard Cichy z NSZZ Kierowców Autobusowych i Trolejbusowych Pracowników PKM w Tychach. Siedzibą Federacji zostało miasto Łódź. W okresie od 1998 do 2002 r. przewodnictwo w Federacji przejął Jerzy Gryglewski ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a od 2002 do 2004 r. Stanisław Postaremczak ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Poznaniu. W tym też okresie siedzibą Federacji był Poznań. Od 2005 r. funkcję przewodniczącego Federacji objął Henryk Naglewicz ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a siedzibą Federacji ponownie stała się Łódź.

W 2009 r. na bazie Federacji powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych, który w swojej działalności przejął większość funkcji oraz organizacji zakładowych i międzyzakładowych Federacji. W 2011 r Federacja całkowicie zakończyła swoją działalność.

Pismo do Pana Posła

W 2016 roku Zarząd Główny OZZKiM bardzo aktywnie działał w sprawach związanych z poprawą pracy kierowców i motorniczych. Mieliśmy dużo spotkań – m.in. w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, z Panem Posłem Jerzym Polaczkiem, z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Naszym zdaniem te spotkania były owocne. Przedstawione propozycje zmian legislacyjnych spotkały się z pełną aprobatą wszystkich organów, do których wysłaliśmy pisma. Efektem jest pierwsze oficjalne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 18 stycznia 2017 r. O przebiegu rozmów poinformujemy.

Pismo od Nas do Pana Posła

 

Pismo Biuro Poselskie ( 26 lipca 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 31 października 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 22 grudnia 2016 r.)

 


Dokumenty

BPH

DZIENNIK USTAW
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU

USTAWA O CZASIE PRACY 2022 r.

Przewożenie rowerów środkami komunikacji zbiorowej

W ostatnich miesiącach wiele emocji budzi fakt nieprecyzyjnych przepisów dotyczących przewożenia rowerów środkami komunikacji zbiorowej. Chcąc uporządkować te zagadnienie zwróciliśmy się z pismem w tej sprawie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. Treść zamieszczamy poniżej.

Dokument.pdf

Protest w Warszawie 11-14.09.2013 r.

Oto niektóre migawki z Naszego uczestnictwa w dniach protestu w Warszawie 11-14.09.2013r.
Żałujemy jedynie, że nie wszyscy, którzy mogli w nich uczestniczyć z tego nie skorzystali.

« z 4 »