Galeria

IGKM Książ 05.2023 posiedzenie komisji dotyczące promocji i reklamy oraz przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej.

Zajazd Delegatów Łódź 05.2023

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych 03.2023

Zarząd krajowy OZZKiM 02.2023 Poznań

IGKM – Komisja BHP i Nadzorów Ruchu

Głównym tematem był Fundusz Asekuracji oraz Kierowca i Motorniczy jako funkcjonariusz publiczny.

Możliwość komentowania została wyłączona.