Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego OZZKiM oraz wizyta w naszej organizacji związkowej – MZK Kutno

15.09.2023 odbyły się obrady Zarządu Głównego OZZKiM w Rzgowie koło Łodzi. Prowadzone przez nowego Przewodniczącego Grzogorza Buksę spotkanie było pierwszym posiedzeniem Zarządu po wyborach, które odbyły się w maju podczas zjazdu delegatów w Łodzi. W trakcie obrad omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące dalszego działania OZZKiM, naszych prac w ramach Branży Transportu, Forum Związków Zawodowych oraz zmian w kodeksie pracy (art.94 indeks 13).

Następnego dnia udaliśmy się do MZK Kutno w celu wsparcia naszej organizacji związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców Autobusów Miejskich. W trakcie spotkania naszego Zarządu ze Związkowcami z Kutna i Prezesem MZK Kutno doszło do konstruktywnej wymiany poglądów, przekazaliśmy także ważne informacje o nowych ustawach i rozporządzeniach w powstaniu których braliśmy aktywny udział.


Duży sukces emerytury pomostowe zatwierdzone !

Dnia 16.08.2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, kończy to tym samym cały proces legislacyjny w którym braliśmy aktywny udział.

Koniec z dyskryminacja osób pracujących w warunkach szczególnych – wiele lat ciężkiej pracy na poszczególnych szczeblach legislacji przyniosło efekty.

Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi.

Zniesienie wymogu pracy w szczególnych warunkach – w uzasadnieniu do projektu autorstwa PiS zwrócono uwagę, że postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane.

Dlatego uznano, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r., jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. To odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. W nowelizacji zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku.


Branża Transportu Drogowego i Municypalnego Ślesin czerwiec 2023

W dniu 26.06.2023 odbyło się posiedzenie w ramach Branży Transportu Drogowego i Municypalnego w Ślesinie. Ze strony OZZKiM reprezentowali nas: Grzegorz Buksa, Andrzej Janiszczak, Agnieszka Siewiera, Stanisław Drzewiecki, Zbigniew Radko i Michał Kruszona.

W czasie spotkanie skupiliśmy się na problemach związanych z wypracowaniem zmian w ustawie dotyczącym czasu pracy kierowcy, rozważaliśmy wprowadzenie zapisu w Ustawie o płacy minimalnej dla kierowców w przewozach pasażerskich do 50 kilometrów (komunikacja miejska), omówiliśmy etapy prac nad emeryturami pomostowymi, została także przedstawiona informacja o dotychczasowych pracach branży w Komisji Infrastruktury Sejmu RP, omówiliśmy sytuację płacową w WORD, oraz przeprowadziliśmy dyskusję ogólną w ramach wolnych wniosków.

Ustawa o czasie pracy kierowcy pomimo, że wprowadzona w zeszłym roku wymaga pewnych poprawek, chodzi głównie o zgodność ustawy z rozporządzeniem. Najważniejszym postulatem jest, aby przerwa przysługująca kierowcy była udzielana pomiędzy 2 a 6 godziną łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Drugą ważną sprawą z punktu widzenia pracowników komunikacji miejskiej jest zapisanie w ustawie płacy minimalnej dla prowadzących autobusy i tramwaje na wzór ustawy w transporcie międzynarodowym. Jest to istotne głównie dla pracujących w mniejszych firmach komunikacji miejskiej. Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad zgłoszeniem do Sejmu takiego projektu.


Robocze spotkanie we Wrocławiu

23.06.2023 w ramach współpracy międzyzwiązkowej odbyło się we Wrocławiu spotkanie robocze z Waldemarem Węgłowskim przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MPK Wrocław. Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Grzegorza Buksę z Gliwic oraz Wiceprzewodniczącego Andrzeja Janiszczaka z Poznania.

Głównym celem spotkania były wspólne inicjatywy ustawowe, omówienie zagadnień BHP, Funkcjonariusz Publiczny, emerytury pomostowe oraz wymiana informacji o funkcjonowaniu komunikacji w Polsce.

Razem możemy więcej !

Emerytury pomostowe – jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu

W dniu 13.06.2023 wiceprzewodniczący OZZKiM Andrzej Janiszczak wziął czynny udział w pracy Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych (druk 3321). Projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i po akceptacji w/w komisji.

Nie oznacza to niestety końca prac nad ustawą, trzeba teraz dopilnować, żeby przeszła ona przez Sejm bez poprawek, na które niestety prawdopodobnie będą naciskać pracodawcy.

Najważniejszym punktem dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej jest wykreślenie z Ustawy o emeryturach pomostowych w Art.4 punktu 5, który brzmiał:

„przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”

Oznacza to, że do uzyskania emerytury pomostowej nie będzie już trzeba przepracowania w warunkach szczególnych okresu przed 1 stycznia 1999.

Ustawa teraz trafi do Sejmu, gdzie mamy nadzieję szybko i bez poprawek zostanie uchwalona.

Całość prac komisji nad projektem ustawy można obejrzeć na poniższym video:


Dalsze działania marketingowe – Funkcjonariusz Publiczny

Cały czas prowadzimy akcję nagłaśniania faktu nadania Statusu Funkcjonariusza Publicznego kierowcą i motorniczym w komunikacji miejskiej.

Najważniejsze naszym zdaniem jest prewencyjne działanie ustawy, a będzie to skuteczne wtedy gdy jak największa liczba osób będzie wiedziała o nowym prawie, które chroni prowadzących w MPK.

W związku z tym na naszą prośbę ukazał się artykuł na e-poznań dostępny pod linkiem:

Michał Kruszona udzielił także wywiadu dla lokalnego radia Afera 98,6 FM

Wywiad dla TVP3 Poznań

W związku z wejściem w życie ustawy o Funkcjonariuszu Publicznym dla prowadzących pojazdy w komunikacji miejskiej członkowie naszego zarządu Andrzej Janiszczak oraz Michał Kruszona przy udziale Arnolda Nowaka z Nadzoru Ruchu udzieli wywiadu do głównego wydania programu informacyjnego Teleskop. Wykorzystaliśmy okazję aby przybliżyć opinii publicznej informację o ustawie, która poprawi bezpieczeństwo kierowców i motorniczych, oraz wypromować nasz związek szerszej publiczności. Przypomnijmy, że po trzech latach wytężonej pracy nad ustawą o ochronie prawnej dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w końcu w ustawa z dnia 14.04.2023 po podpisie prezydenta 24.05.2023 wchodzi w życie z dniem 09.06.2023. Wszyscy mamy nadzieję, że w ten sposób zwiększy się poczucie bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz wzmocnione zostanie ich poczucie godności zawodowej. Zmiany mają ograniczyć ataki zarówno fizyczne, jak i werbalne ze strony pasażerów.


Obrady w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej maj 2023

W dniach 24 – 25 maj odbyło się posiedzenie komisji w ramach IGKM dotyczące promocji i reklamy oraz przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej. Nasz związek reprezentowany był przez delegację z Poznania: Andrzeja Janiszczaka oraz Michała Kruszonę.

Obrady składały się z czterech paneli:

1: Promocja komunikacji miejskiej w Wałbrzychu spotkanie z prezydentem miasta Romanem Szełemejem

2: Koncepcja nowego formatu reklamy zewnętrznej na pojazdach komunikacji miejskiej

3: Jak prowadzić zewnętrzne kampanie rekrutacji prowadzących pojazdy?

4: W jaki sposób przeprowadzić wspólną akcję edukacyjną przeciwdziałającą groźnym przewróceniom w pojazdach komunikacji miejskiej ?

Najbardziej interesował nasz ostatni punkt dotyczący przewróceń pasażerów. W trakcie panelu naświetliliśmy problem z punktu widzenia prowadzącego autobus czy tramwaj, braliśmy czynny udział w dyskusji. Naszym celem jest zmiana w programie sygnalizacji świetlnej w taki sposób, żeby wydłużyć cykl żółtego światła do 5 sekund, co da prowadzącemu więcej czasu na bezpieczne zatrzymanie lub przejechanie skrzyżowania.

Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że problem jest bardziej złożony i poza sygnalizacją świetlną na nagłe hamowania składają się także pozostali uczestnicy ruchu (zarówno inne samochody często zajeżdżające nam drogę jak i wchodzący nagle pod autobus piesi czy rowerzyści, hulajnogi elektryczne itp.) Z drugiej strony poprzez coraz lepszy tabor i płynne perfekcyjne prowadzenie pojazdów, pasażerowie czują się na tyle bezpiecznie i komfortowo, że nie trzymają się w czasie i w razie konieczności nagłego manewru wynikającego z ruchu drogowego dochodzi do upadków często bardzo groźnych (połamania, stłuczenia, a w najtragiczniejszych przypadkach śmierć pasażera).

Prace w tym temacie dopiero ruszają i będziemy mocno zaangażowani aby poprawić bezpieczeństwo pasażerów i dać komfort psychiczny prowadzącym pojazdy.


Zjazdy w Forum Związków Zawodowych

W ostatnich dniach odbyły się zjazdy Forum Związków Zawodowych w województwach Dolnośląskim gdzie reprezentowała nas Agnieszka Siewiera oraz Śląskim gdzie reprezentował nas Grzegorz Buksa, który ponownie wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Śląskiego. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracach Forum.


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 19.05.2023

W dniu 19 maja odbył się w Łodzi ogólnopolski zjazd delegatów, którego celem było podsumowanie ostatniej kadencji zarządu i komisji rewizyjnej oraz wybory nowych władz OZZKiM.

Dariusz Brzezowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego związku, którą pełnił przez dwie ostatnie kadencje. Na funkcję przewodniczącego wybrany został Grzegorz Buksa z Gliwic.

Przeprowadzone wybory do zarządu związku oraz komisji rewizyjnej dały następujący wynik:

Zarząd Główny OZZKIM:

Przewodniczący: Grzegorz Buksa – Gliwice

Wiceprzewodniczący: Andrzej Janiszczak– Poznań

Wiceprzewodniczący: Zbigniew Matuszewski– Łódź

Sekretarz: Agnieszka Siewiera – Głogów

Członek Zarządu: Jarosław Pietrzak – Koszalin

Członek Zarządu: Michał Kruszona – Poznań

Członek Zarządu: Rafał Uglik – Zielona Góra

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący komisji: Zbigniew Radko – Sosnowiec

Członkini komisji: Marta Olewska – Warszawa

Członek Komisji: Piotr Sobala – Poznań

Członek Komisji: Arkadiusz Larwiński – Koszalin

Gratulujemy wyboru na w/w funkcje i życzymy wytrwałości i zapału do dalszej pracy związkowej.

W czasie zebrania udzielono ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium.

Ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Brzezowski podziękował za długoletnią współpracę 4 członkom naszego związku, którzy odchodzą na emeryturę.


Spotkanie Branży Transportu Drogowego

W dniach 18-20 maj 2022 roku odbyło się wyjazdowe spotkanie w ramach Branży Transportu Drogowego.

W czasie spotkania omawiane zostały akty prawne między innymi

  • ustawa o czasie pracy kierowcy z dnia 26 stycznia 2022 r. – odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia w ramach komunikacji miejskiej karty kierowcy.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 stycznia 2022r w sprawie bezpieczeństwa pracy w komunikacji miejskiej

Prowadzona była także dyskusja w temacie emerytur pomostowych – wypracowanie stanowiska strony społecznej.

Możliwość komentowania została wyłączona.