F E D E R A C J A

Federacja powstała w maju 1995 r. z inicjatywy czterech organizacji związkowych komunikacji miejskiej w Polsce. Były to organizacje z Łodzi, Koszalina, Tych i Inowrocławia, a pierwszym jej przewodniczącym został kolega Ryszard Cichy z NSZZ Kierowców Autobusowych i Trolejbusowych Pracowników PKM w Tychach. Siedzibą Federacji zostało miasto Łódź. W okresie od 1998 do 2002 r. przewodnictwo w Federacji przejął Jerzy Gryglewski ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a od 2002 do 2004 r. Stanisław Postaremczak ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Poznaniu. W tym też okresie siedzibą Federacji był Poznań. Od 2005 r. funkcję przewodniczącego Federacji objął Henryk Naglewicz ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a siedzibą Federacji ponownie stała się Łódź.

W 2009 r. na bazie Federacji powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych, który w swojej działalności przejął większość funkcji oraz organizacji zakładowych i międzyzakładowych Federacji. W 2011 r Federacja całkowicie zakończyła swoją działalność.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.