Pismo do Pana Posła

W 2016 roku Zarząd Główny OZZKiM bardzo aktywnie działał w sprawach związanych z poprawą pracy kierowców i motorniczych. Mieliśmy dużo spotkań – m.in. w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, z Panem Posłem Jerzym Polaczkiem, z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Naszym zdaniem te spotkania były owocne. Przedstawione propozycje zmian legislacyjnych spotkały się z pełną aprobatą wszystkich organów, do których wysłaliśmy pisma. Efektem jest pierwsze oficjalne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 18 stycznia 2017 r. O przebiegu rozmów poinformujemy.

Pismo od Nas do Pana Posła

Pismo Biuro Poselskie ( 26 lipca 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 31 października 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 22 grudnia 2016 r.)

Przewożenie rowerów środkami komunikacji zbiorowej

W ostatnich miesiącach wiele emocji budzi fakt nieprecyzyjnych przepisów dotyczących przewożenia rowerów środkami komunikacji zbiorowej. Chcąc uporządkować te zagadnienie zwróciliśmy się z pismem w tej sprawie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. Treść zamieszczamy poniżej.

Dokument.pdf

Protest w Warszawie 11-14.09.2013 r.

Oto niektóre migawki z Naszego uczestnictwa w dniach protestu w Warszawie 11-14.09.2013r.
Żałujemy jedynie, że nie wszyscy, którzy mogli w nich uczestniczyć z tego nie skorzystali.

« 1 z 4 »