Pismo do Pana Posła

W 2016 roku Zarząd Główny OZZKiM bardzo aktywnie działał w sprawach związanych z poprawą pracy kierowców i motorniczych. Mieliśmy dużo spotkań – m.in. w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, z Panem Posłem Jerzym Polaczkiem, z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Naszym zdaniem te spotkania były owocne. Przedstawione propozycje zmian legislacyjnych spotkały się z pełną aprobatą wszystkich organów, do których wysłaliśmy pisma. Efektem jest pierwsze oficjalne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 18 stycznia 2017 r. O przebiegu rozmów poinformujemy.

Pismo od Nas do Pana Posła

Pismo Biuro Poselskie ( 26 lipca 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 31 października 2016 r.)
Pismo Ministerstwa Infrastruktury ( 22 grudnia 2016 r.)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.