Działalność Związku

NOWE WŁADZE

Tradycyjnie raz na cztery lata w naszej organizacji zostały przeprowadzane wybory zgodnie z Statutem i Ordynacją Wyborczą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Organizacji Międzyzakładowej przy MPK w Poznaniu Sp. z o. o. Wybory w Związku zostały przeprowadzone dwustopniowo.

Najpierw wybraliśmy na wydziałach Najwyższą władzę Związku Delegatów, a na Walnym Zjeździe Delegaci wybrali – Przewodniczącego, Zastępcę, Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

W tym roku na zajezdni tramwajowej Franowo w dniu 23 kwietnia odbyło się zebranie, które otwarł Przewodniczący Zarządu Związku Andrzej Janiszczak. Przewodniczący po zatwierdzeniu procedury zebrania, przedstawił Delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za rok 2021. Następnie sprawozdanie prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji kol. Beata Krajewska. Po wysłuchaniu obu sprawozdań Delegaci udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2021 rok. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej (Wyborczej) Delegaci Przystąpili do wyborów władz Związku na kadencję 2022 2026 w następującej kolejności:

o reelekcję na Przewodniczącego ubiegał się ponownie Andrzej Janiszczak, który podczas tajnego głosowania został wybrany jednogłośnie na następną kadencję,

następnie Delegaci wybrali kol. Janusza Wojciechowskiego na Zastępcę oraz Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Nowym władzom Związku życzymy sukcesów i wytrwałości w obronie praw pracowniczych.

Wspomnieć należy również, że wieloletni przewodniczący kol. Stanisław Drzewiecki zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Związku, z powodu przejścia na emeryturę.


Spotkanie Branży Transportu Drogowego

W dniach 18-20 maj 2022 roku odbyło się wyjazdowe spotkanie w ramach Branży Transportu Drogowego.

W czasie spotkania omawiane zostały akty prawne między innymi

  • ustawa o czasie pracy kierowcy z dnia 26 stycznia 2022 r. – odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia w ramach komunikacji miejskiej karty kierowcy.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 stycznia 2022r w sprawie bezpieczeństwa pracy w komunikacji miejskiej

Prowadzona była także dyskusja w temacie emerytur pomostowych – wypracowanie stanowiska strony społecznej.


Usunięcie starych sygnalizatorów na dworcu autobusowym Górczyn

Po interwencjach zarówno Społecznego Inspektora Pracy jak i OZZKIM udało się przekonać osoby odpowiedzialne za infrastrukturę na dworcu autobusowym Górczyn do usunięcia nie używanych sygnalizatorów wyjazdowych. Sygnalizatory te od zawsze przeszkadzały przy wjeździe na peron, jeżeli po przeciwnej stronie stal już autobus. Po zainstalowaniu ładowarek problem ten nasilił się ponieważ ładowarki zostały zainstalowane w taki sposób, iz ładujący się autobus mocno wystawał przodem i blokował wjazd na sąsiedni peron. Dzięki usunięciu tej starej i nie używanej infrastruktury nasze lusterka są bezpieczne, a wjazd na sąsiadujące ze sobą perony łatwiejszy.

Możliwość komentowania została wyłączona.