Witamy na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych


W dniu 29.06.2009r. powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych z inicjatywy organów założycielskich. Zarejestrowano go w dniu 17.07. br w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000333551 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział‚ Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja ul. Pomorska 37 w Łodzi. Siedzibą Związku jest Łódź ul. Kraszewskiego 7/9U S T A W A

z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dziennik Ustaw RP Poz. 1510


 


Komentarze są wyłączone.