Witamy na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych


 

W dniu 29.06.2009r. powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych z inicjatywy organów założycielskich. Zarejestrowano go w dniu 17.07. br w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000333551 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział‚ Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja ul. Pomorska 37 w Łodzi. Siedzibą Związku jest Łódź ul. Kraszewskiego 7/9


ORDYNACJA WYBORCZA

DO WŁADZ I ORGANÓW OGÓLNOPOLSKIEGO

23 marzec 2018 r.

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ I ORGANÓW OGÓLNOPOLSKIEGO


!! UWAGA !!

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych  zaprasza  Delegatów do wzięcia udziału w Zebraniu sprawozdawczo wyborczym, które odbędzie się  w dniu

23-03-2018 o godz. 10:00 w siedzibie Związku  ul. Kraszewskiego 7/9  Łódź


 

Komentarze są wyłączone.